Smrt bez epiloga

Treći april, pre četiri godine. Izgubili smo u jednoj tragediji helikoptera, mnogo vrednih života uključujući i život jedne bebe koja je tek počela da živi. Kakav je epilog toga? Nikakav. Zero, zip zilch, nada, niente. Ko je kriv? Vuk. Pojeo magarca. A zašto je to tako? Zašto i dalje posle ovoliko vremena, nepoznanica ostaje? Zato što se krivac krije u zamućenosti vladajućeg sloja.

Nakon četiri godine podsećamo da je istraga vođena TRALJAVO, NESTRUČNO i PROTIVPRAVNO!

A evo i detalja na osnovu kojih ovo tvrdimo:

U tački 1.1 Komisija za ispitivanje udesa konstatuje da se snage TiS (traganje i spasavanje, u daljem tekstu TiS) nalaze u 1. stepenu pripravnosti. Šta je to 1. stepen pripravnosti?

Komisija je propustila da obrazloži detalje koji se odnose na 1. stepen u smislu:

– gde se posada mora nalaziti u to vreme;

– koja je zahtevana osposobljenost posade;

– da li se i helikopter nalazi u tom stepenu pripravnosti;

– koje uslove mora da ispuni u tehničkom smislu i tako dalje.

Javnost je ostala uskraćena za određivanje prvog stepena pripravnosti, sa činjenicama za koje mi smatramo da su od velike važnosti, čime su prikriveni detalji i propusti odgovornih lica u lancu komandovanja.

U tački 2.1 Komisija konstatuje da nije posebno uređena procedura za hitan medicinski prevoz civilnih lica (u daljem tekstu HEMS), jer takva procedura NE SME da postoji. Odgovorno lice nije smelo da naredi poletanje helikoptera u svrhu HEMS-a. Zašto to nije konstatovano u izveštaju Komisije? Pravni osnov upotrebe helikoptera Vojske Srbije za potrebe HEMS je PROTIVZAKONIT.

U tački 2.1 Komisija konstatuje da helikopter koji je pretrpeo udes nije bio u pripravnosti za TiS. Šta to znači? E, pa to znači da od 19.36 – kada je primljeno naređenje za poletanje, pa do 20.12 – kada je helikopter poleteo, ne postoje teorijske šanse da bi se drugi vazduhoplov koji u tom trenutku nije u pripravnosti, mogao pripremiti za let. Bar ne na bezbedan način.

Helikopter koji se nalazio u pripravnosti bio je sasvim drugi vazduhoplov, tipa Mi8. Komisija ne objašnjava zašto Mi8 nije poleteo. Ko je odlučio u izvršnom lancu komandovanja da promeni tip helikoptera i zašto, ako su uslovi za let bili ispod minimuma? Zašto i na osnovu čega Komisija tvrdi da je Mi17 bio potpuno ispravan? Šta Komisija krije?

U tački 2.1 Komisija konstatuje da je na helikopteru koji je pretrpeo udes od 12.06.2010. godine do udesa izvršeno ukupno 282 sata naleta, a samo 32 sata od 01.12.2014. godine do momenta udesa. Komisija je propustila da nam kaže koliko su članovi posade imali naleta na tom tipu helikoptera, a u skladu sa terminima koji se daju tokom istraga udesa. Mi pitamo: zašto komisija krije podatke o ličnom naletu posade na tom tipu helikoptera i da li je ostvareni nalet bio usklađen sa zahtevima bezbednosti za vrstu leta?

U tački 2.1.1 Komisija iznosi lažnu činjenicu da je standardna operativna procedura za TiS usklađena na svim nivoima komandovanja. Ali ovaj let nije bio TiS. Mi pitamo: da li je standardna operativna procedura za HEMS usklađena na svim nivoima komandovanja? NIJE i ne može biti, jer ta procedura ne postoji u Vojsci Srbije.

U tački 2.3  Komisija neosporno konstatuje da su meteorološki uslovi za izvršenje leta bili ispod propisanih minimuma. To znači da helikopter NE SME poleteti. Međutim, Komisija konstatuje da gen. Bandić izveštava ostala uključena lica da su uslovi “odgovarajući”. Mi pitamo: da li se ova lica još uvek nalaze na svojim redovnim funkcijama?

Podaci o meteo uslovima su dobijeni od strane meteo službe komande vazduhoplovstva. Da li je to normalno? Da li je neko pozvao meteo službu na aerodromu Nikola Tesla i preuzeo stvarne podatke o vremenu? Zašto Komisija nije obradila kako se posada za samo 30 minuta pripremila za tako složen let i uspela da poleti?

U tački 2.4 Komisija neosporno konstatuje da kompletna POSADA HELIKOPTERA NIJE BILA OSPOSOBLJENA za letenje u instrumentalnim uslovima noću, odnosno mlađi pilot nije bio osposobljen. Ta konstatacija, odnosno osposobljenost mlađeg pilota, daje osnovni nivo osposobljenosti posade koji se meri u skladu sa najslabije osposobljenim njenim članom. Pitamo: zašto im je onda naređeno da polete u tim uslovima kada već nisu osposobljeni? Zašto su oterani u smrt? Zašto komisija u tački 3. izveštaja lažno konstatuje da je posada bila osposobljena za let u datim uslovima?

U nemogućim uslovima neko menja posadi rutu leta. Neko ko se nalazi na zemlji šalje posadu na aerodrom za koji nije pripremljena. Posada se u toku leta informiše o prilaznim procedurama. A Komisiji je to normalno? Da li u njoj sedi i jedan pilot?

U tački 2.5.1.1 Komisija pominje hitnu medicinsku evakuaciju. Šta vam je to gospodo? TiS ili HEMS? U istoj tački Komisija navodi brojne propuste u šemi odlučivanja, sve vreme skrivajući ministre i prave razloge preusmeravanja helikoptera na aerodrom Nikola Tesla.

Zatim u tački 3 Komisija daje niz lažnih zaključaka koje je u prethodnim tačkama konstatovala kao neregularnosti i propuste. Između ostalog da su uspostavljene procedure za HEMS kroz uspostavljenu dokumentaciju za izvršenje zadatka, da je posada osposobljena i u trenaži i tako dalje.

Evidentno je da, ne ulazeću u STRUČNOST Komisije, ista ne zna da pročita ono što je napisala na nekoliko prethodnih strana svog izveštaja.

 Gospodo “istražitelji”, zbog svega navedenog, PZBS će zahtevati preispitivanje ovog slučaja, formiranje nezavisne komisije kako si se okolnosti udesa u potpunosti i na pravni način rasvetlile. Tražimo istinu. Tražimo da se ovaj sramotni izveštaj ukine. Tražimo da se Direktorat civilnog vazdugoplovstva uključi u istragu kako zakon nalaže kao i Agencija za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda u civ. vazduhoplovstvu.

Vi možete da se sakrijete ali ne možete da pobegnete!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *