Ради спречавањa даљег систематског уништавања, деградације и пропадања инжењерске струке, одржаће се

П Р О Т Е С Т   И Н Ж Е Њ Е Р А

први пут у суботу, 06.04.2019. године, испред седишта Инжењерске коморе Србије, ул. Булевар војводе Мишића бр. 37, у 16 часова.

(Протест ће почети у 16 часова окупљањем у ул. Булевар војводе Мишића бр.37, у Београду, испред просторија Инжењерске коморе Србије, а наставиће се шетњом до Владе РС у Немањиној 11)

Инжењерка струка изражава оштри протест против даљег систематског уништавања и деградације струке и домаће привреде.

Не тако давно, српске грађевинске фирме су градиле фабрике, мостове, аутопутеве и друге капиталне објекте у Европи, Азији, Африци и широм света.

Данас,  домаћи инжењери одлазе из Србије на рад у Немачку, Аустрију, Америку, Русију, док у Србији највеће послове добијају стране компаније, из Кине, Азербејџана, Турске, Шпаније, Француске.

Наиме, све велике послове на изградњи аутопутева, железнице и инфраструктуре раде стране фирме. Као подизвођачи се појављују фирме „ташна-машна“, блиске власти, а тек као подизвођачи подизвођача јављају се некадашњи домаћи гиганти: Планум, Мостоградња, Путеви Ужице, Енергопројект.

Све мањи број студената уписује техничке факултете, стотине студената мање по уписној години… Куда одлазе млади људи, будућност ове земље?

О судбини инжењера у Србији и највреднијим инвестицијама одлучује Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре које нема ниједног помоћника да је техничке струке, односно нема нити једног грађевинског инжењера и архитекту.

Ко нам води ово Министарство? Дипломирани економиста, министарка проф. др Зорана Михајловић, са својим правницима, Александром Дамњановић, Јованком Атанцковић, Даринком Ђуран… Дакле нема никог из инжењерске струке! Оне одлучују о судбини инжењера који су завршили изузетно тешке факултете: грађевински, архитектонски, машински, електротехнички, саобраћајни, геодетски, шумарски, технолошко-металуршки, пољопривредни… Оне одлучују о најважнијим инфраструктурним пројектима у Србији. Градилишта нису модне писте. Розе шлемови и високе штикле нису замена за стручност.

Најављеним изменама и допунама Закона о планирању и изградњи који је ушао у скупштинску процедуру врши се подржављење ИКС, а грађевинарству у Србији спрема потпуни колапс.  

Нове лиценце које сада издаје МГСИ могу да се издају и странцима – Кинезима, Азербејџанцима, Италијанима. То значи да наши млади инжењери морају да одлазе у иностранство и раде у Африци и Сибиру јер за њих овде неће имати нормалног посла, односно посла у струци и довољно плаћеног да се достојанствено живи. После само 4 месеца од последње измене Закона о планирању и изградњи, када су одузета овлашћења ИКС, сада се предлаженим изменама Комора подржављује тиме што ће, осим већине у НО ИКС, у УО ИКС бити шест представника министарства, који не морају бити инжењери, већ могу бити правници, економисти, бабице, фризери, естрадне звезде. Председник и потпредседник ИКС-а, ако се овај закон буде усвојио у Скупштини Србије, бираће  се из реда тих представника – људи без инжењерског звања и без инжењерског знања. Ниједна инжењерска комора у Европи и свету нема такво руководство. Ниједна струковна организација у Србији нема такво решење – руководство које струка није бирала. Ни адвокати, ни лекари, ни стоматолози ни медицинске сестре. Бићемо јединствени случај у Европи и свету да о судбини струке одлучују нестручни.

За рушење брда у Грделици највећу одговорност сноси Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и јавно предузеће Коридори Србије. За своје пропусте и нестручност одговорност покушавају да пребаце на инжењере. Из Министарства тврде да су инжењери 10 и више пута мењали пројекте. Ако је то тачно, поставља се питање на чији захтев је то урађено и ко је извођење радова по измењеном пројекту, одобрио. 

За сваку промену пројекта по којој се изводе радови министаство које је прву дозволу издало је дужно да изда и нову или измењену грађевинску дозволу. То није учињено! Извођење радова без измене дозволе имплицира да је градилиште било бесправно! Зашто у том случају министарство није зауставило бесправне радове? Зар је потребно да се брдо сруши да би Министарство постало свесно својих пропуста!

Иронија је недавна изјава в.д. директора Коридора Срије, Зорана Бабића који је истакао: „Знали смо да ће се брдо срушити.“ То говори да су свесно срљали у радове који нису безбедни само да би оправдали лоше уговорене послове. То говори ко је одговоран!

Противуставни закони које је МГСИ иницирало:

– Lex specijalis о Београду на води где се приватна имовина одузима и даје се арапском инвеститору.

– Закон о планирању и изградњи – 2018. и 2019. са интенцијом да МГСИ поставља представнике у НО и УО ИКС и бира председника и потпредседника из реда својих 6 чланова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *