Ispovest odličnog policajca Miroslava Hardija zašto je napustio MUP SRBIJE PS VRBAS i otišao u Nemačku da radi u fabrici metalnih delova. Dan koji je odlučio kraj njegove karijere:” 2017 godine su bili izbori u Vrbasu gde je pobedio SNS. Radio sam taj dan . Batinaši u džipovima idu po opštini prete i tuku ljude koji su se kandidovali a koji su protiv SNS-a. Mi ih kao ne možemo uhvatiti. Kolege koje su pre toga radile u Novom Sadu poimenice su znale ko su ti ljudi a medju njima je bilo i nekoliko policajaca. To je bila kap koja je prelila čašu. U toku rata na prostorima bivše SFRJ kao četrnaestogodišnjak posle završene osnovne škole u Vukovaru odlučio sam da upišem SSUP u Banja Luci. Tamo sam završio prvu godinu. Posle pada Krajine 1995 godine sa drugovima se prebacujem u SSUP u Sremskoj Kamenici gde nastavljam školu. 1999 sam bio četvrta godina škole i bez maturskog ispita sam stao na branik Srbije i tadašnje SRJ. Bio sam najmladji pripadnik Novosadskog odreda PJP. Bio sam na obuci za interventne jedinice koju su vodili instruktori Crvenih beretki. Nakon toga bio na obuci za žandarmeriju. Napustio sam iz meni poznatih razloga. Vratio sam se u PS Vrbas gde sam radio do 2017. godine.
Uvođenjem da sa bilo kojim fakultetom možes biti starešina strašno me je pogodilo jer ljudi koji nemaju osnovnog znanja o policiji počinju da komanduju. Bio sam na više kurseva i seminara od seminara OSCE do kursa za policajce mentore. Od 2004 godine kad sam se ozenio do 2017 godine živeo kao podstanar sa suprugom i troje dece. Borili smo se kako smo znali. Supruga nezaposlena a ja sa mojom platom sam morao pokriti troškove stanovanja i života što je svake godine postajalo nemoguće. Nisam hteo da se prodam pa sam kupio na kredit plastenike i počeli smo da se bavimo proizvodnjom paradajza, salate, krastavaca i na pola hektara paprike. Radili smo od jutra do mraka. Godišnji sam uzimao kad ima najviše posla i kad se bere paprika da spavam na njivi da mi lopovi ne bi krali i uništavali trud. Nema letovanja niti zimovanja. 2017 godine su bili izbori u Vrbasu gde je pobedio SNS. Radio sam taj dan . Batinaši u džipovima idu po opštini prete i tuku ljude koji su se kandidovali a koji su protiv SNS-a. Mi ih kao ne možemo uhvatiti. Kolege koje su pre toga radile u Novom Sadu poimenice su znale ko su ti ljudi a medju njima je bilo i nekoliko policajaca. To je bila kap koja je prelila čašu. Pre toga su u stanicu došli ljudi koji su završili kurs i nakon toga neke “Fabus” više škole a nisu znali pravopisno niti ispravno običnu prijavu napisati. Doslo mi je preko glave. 2017-te godine sam odlučio napustiti tu sprdnju od policije. Uzeo sam Hrvatske dokumente i dosao u Nemačku. Evo več četiri godine radim u fabrici za izradu metalnih delova i prosle godine sam doveo i porodicu. Mogu da kažem da nam je super ovde. Po činu sam bio policajac 1.klase”.
Слика може припадати 1 особа, стоји и активности у природи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *