SVI PUTEVI VODE ZA BEČ.
Bojan Stefanović 129254 više godina odlikovan i nagrađivan za najbolje rezultate rada protiv suzbijanja narkomanije. Obavljao poslove u intervetntnoj patroli kasnije nakon završetka više škole postaje vođa sektora. U službi od 2003 do 2014 godine kada je džentlmenski ostavio pismo u svome plakaru , složio svoju uniformu i zauvek napustio policiju. Pet punih godina bio je u sukobu sa zamenikom načelnika Pu Pančevo i komandirom odanog pekinezera istog načelnika, inače dotični načelnik je svakodnevno mortus pijan dolazio privatnim kolima Bojanu u kontrolu , putem radio veze prozivao ga da sa jednog dela grada dođe na drugi deo grada za minut, tražeći da Bojan zajedno sa kolegom vozi njegove pijane konobarice u ranim jutarnjim satima kući službenim vozilom, da se dere preko radio veze iz kafana pod lipom, tri praseta, koliba i ostalim kafančugama u alkoholisanom stanju kako bih pred ostalim pijandurama glumili veličinu , tražeči od patrole municiju kako bih dao nekim nepoznatim njegovim pajtosima . Tada ulazi u sukobe sa istim a isti sa sobom povlači svoje odane hijene pa je odnos bio 20 prema 1.
Od tada svako dalje preduzimanje službenih mera i radnji Bojana prema licima prestupnicima je neosnovano a kriminalci su svi dobrodošli kod navedenog načelnika u privatnu prćiju Pu Pančevo kako bih se Bojanu sudilo. Ucenjivan , pisanim lažnim disciplinskim prijavama koje su sudski dokazane kao laž i neistina servirano iz kuhinje istog načelnika koji bez jedne litre rubinovog vinjaka ne može da funkcioniše. Više puta pozivan telefonom u Pu Pančevo gde je zamenik načelnika diktirao oficiru za zakonitost u radu lažnu izjavu koju je Bojan trebao da potpiše da se odriče više stručne spreme. Bojan je tu izjavu pocepao u Pu Pančevo. Traženo je da se odrekne svog zvanja i više škole i da će ga tada ostaviti na miru . Bojan se do dana razduživanja časno borio zvanje i školu mu nisu mogli uzeti. I nakon toliko godina prateći sadašnju situaciju u policiji smatra da je situacija još gora da je policija podeljena, i da funkcionise kao politička policija i prćija pojedinih načelnika, da se činovi i odlikovanja dodeljuju kao razglednice i to uglavnom ljudima koji su se celog zivota krili i bojali se ulice i terenskog rada. U službi su primana lica iz kriminogenih sredina bez temeljne operativne provere deca bogatih kriminalaca . Da su svi načelnici pozapošljavali svoje čistačice, svalerke, rodbinu kao i navedeni načelnik da pola tih nema veze sa policijskim poslom, već su primajući plate, i da su bez jednog dana policijske škole i kursa postali oficiri policije i preskočili sve stepenice policijskog posla hladnih noćnih smena i policijskih muka koju je većina nas sirotana koji smo napustili posao koji smo voleli prošli.
Danas živi i radi u Beču.
Слика може припадати Bojan Mia Stefanovic, стоји и активности у природи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *